Snaren

30 soorten snaren op voorraad.

De bespanning van het tennisracket is het belangrijkste onderdeel van een racket. De bespanning bepaalt namelijk voor een groot gedeelte de speeleigenschappen: balsnelheid en controle. Balsnelheid is duidelijk, controle wil zeggen: de bal daar slaan waar jij dat wilt.

Welke snaar kies je?
• Dikke of een dunne snaar?
• Soepel of stug?
• Hoge of lage spanning?
Dikke snaren gaan langer mee (dikker dan 1,3 mm) maar hebben minder controle (balgevoel). Dunnere snaren (dunner dan 1.3 mm) geven veel balgevoel, maar gaan minder lang mee. Met een dunne snaar kun je gemakkelijker topspinballen slaan.
Een soepele snaar buigt heel gemakkelijk en dempt de trillingen beter. Gevolg minder armklachten. Multifilamenten en titanium snaren zijn soepel. “Plastic” polymono (polyester) snaren zijn stug. Soepele snaren zijn duurder doordat het productieproces meer tijd kost.
Een lage spanning (20-25 kg) geeft meer comfort terwijl een wat hogere bespanning (26-30 kg) meer controle geeft. Hier geldt: probeer verschillende snaren en voel welke het fijnste speelt.

Waarom is de tennisracket bespanning zo belangrijk? Heel wat jaren geleden, werd er uitsluitend met houten rackets gespeeld. Deze houten tennisrackets waren zwaar. Dit was toen echter geen probleem omdat het tennisspel trager was, dus men had meer tijd om een goede achterzwaai te maken en het gewicht van het tennisracket ‘in de slag’ te gebruiken. Door deze factoren was de bespanning van het tennisracket niet van essentieel belang.

Tegenwoordig is het tennisspel (heel) veel sneller geworden. De tennisbal komt met een hogere snelheid naar je toe, waardoor je sneller moet omschakelen van forehand naar backhand. Gewicht (lees zwaar tennisracket) is nu bij veel speltypes (net-, serve- en volleyspel) niet gewenst. Je bent later bij de bal en er daarbij komt het risico van arm- of schouderproblemen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn lichtere rackets op de markt gekomen en is er overgeschakeld op kleinere en daardoor meer comfortabele gripmaten.

Door deze ontwikkelingen is de bespanning het belangrijkste onderdeel van het tennisracket geworden. Onderzoeken hebben aangetoond dat de uiteindelijke speeleigenschappen van het racket voor 60% worden bepaald door de bespanning van het racket.

Bespanning en type speler

Rackettype: Hoe kleiner de bladgrootte en het snarenpatroon, hoe groter de balcontrole en hoe lager de power; uiteraard uitgaande van het optimaal raken van de bal. Rackets met een groter blad en een ruimer snarenpatroon bieden meer power en spin.

Speelsterkte: Topspelers vinden in het algemeen controle belangrijker dan power. Hun techniek is dusdanig goed dat zij vrijwel elke bal perfect raken. Voor hun is het belangrijk dat elke slag hetzelfde resultaat geeft.

Speelstijl: Spelers met een lange achterzwaai kunnen hun racket strakker bespannen om zodoende de balcontrole te verhogen. Bij een lagere spankracht verhoog je de power, waardoor je dus met een kortere achterzwaai toch genoeg snelheid aan de bal geeft.

Eigenschappen van bespanningen

  • Dunne snaren geven meer power en spin.
  • Flexibele snaren bieden meer power dan harde (polyester) snaren.
  • Langere lengtesnaren bieden meer power.
  • Hoe dunner de snaardoorsnede, des te meer spin.
  • Zachtere snaren bieden meer trillingsdemping.
  • Hardere monofilament snaren bieden meer duurzaamheid.
  • Multifilament snaren bieden meer comfort en zijn minder duurzaam.

Interessante link:  http://www.stringforum.net/nl/tensionadvisor.php

Mark Verschoor: (tennisjournaal)
Vergeet de stelregel:  1 x per week tennissen = 1 x per jaar een nieuwe bespanning.
We worden steeds ouder, sporten vaker en willen dit tot op hoge leeftijd blijven doen.
Het is dus zaak blessurevrij te blijven. Tennis wellness speelt voor een grote groep tennissers een belangrijke rol, we willen tenslotte zonder armklachten blijven tennissen. Indien u nog niet bent geconfronteerd met armklachten (schouder, elleboog, pols) is het uit preventief oogpunt van belang met het optimale racket te tennissen. En na een eventueel bezoek aan de fysiotherapeut wilt u voorkomen dat u opnieuw armklachten krijgt. Het materiaal helpt u daarbij.

Racket-Fit
Een speler met een armblessure is uiterst gevoelig voor de juiste keuze van frame, snaar en bespankracht. Een ‘comfortabele’ botsing tussen bal en bespanning, een gemakkelijke balversnelling en een zeer goede trillingsdemping zijn van belang. Daarnaast is een juiste gripmaat en een stroeve grip belangrijk, zodat minimale knijpkracht vereist is.
Aan de hand van twee praktijk cases een voorbeeld hoe preventief, en een tennisser herstellend van armklachten, vanaf nu Racket-Fit de tennisbaan betreden.

Case 1: Tennisser met schouderklachten
Deze case laat zien hoe klachten soms eenvoudig zijn te verhelpen. Anja zit tegen haar pensioen en tennist een paar keer per week met haar vriendinnen en speelt op dinsdag competitie. Anja heeft tijdens het spelen regelmatig last van haar schouder, vooral bij het serveren en smashen voelt ze pijn. De oplossing voor haar probleem was eenvoudig. De dikke synthetic gut snaar van Anja is vervangen voor een dunne multifi lament snaar. Na het berekenen van de optimale spankracht voor de lengte en breedte snaren is het racket zacht bespannen. De multifi lament snaar zorgt voor genoeg comfort en de lage spankracht in kilo´s versterken dit. Het euvel is in dit geval direct verholpen. Case closed.

 

Case 2: Tennisser met acute tenniselleboog klachten
Erik is 37 jaar en heeft speelsterkte 6. Omdat hij regelmatig zijn snaren breekt, heeft hij op aanraden van zijn tennistrainer nieuwe tennisrackets aangeschaft. Sindsdien heeft hij last van zijn elleboog en het tennissen voorlopig uit zijn hoofd gezet. Hij wil fit zijn voor de competitie en is op zoek naar een passend tennisracket waarmee hij klachtenvrij kan spelen. Met het racket waar hij nu mee speelt is slechts veranderen van snaar geen oplossing. Erik schrijft zich daarom in voor het Racket-Fit-ABC.

Het Racket-Fit-ABC bestaat uit drie delen; een Algemene analyse, een Baan specifieke analyse en Customize & racket tuning. Het gehele traject kan leiden tot het tunen van zijn huidige racket of het laten maken van een custom made tennisracket.

Algemene analyse De analyse bestaat uit het verzamelen van gegevens om een beeld te krijgen van het probleem van de tennisser. Tijdens de analyse wordt er middels een vragenlijst gegevens van de tennisser verzameld om een goede beginsituatie analyse te kunnen maken. Tevens wordt een analyse gemaakt van het materiaal en met behulp van de nieuwste technologieën worden de werkelijke racketspecificaties in kaart gebracht.

Baantraining:  specifieke analyse
Het tweede deel van het Racket-Fit-ABC bestaat uit een baantraining.
In eerste instantie tennist Erik met zijn probleemracket. Samen met de gegevens uit de algemene statische analyse, ontstaat een compleet beeld van de huidige situatie. Vervolgens worden verschillende rackets, die van elkaar verschillen qua bladgrootte, gewicht, balanspunt en swing weight, getest. De gekozen frames zijn allemaal buigzaam, omdat een buigzaam frame zorgt voor een lang balcontact en dus voor een zachte botsing, bovendien geeft een buigzaam frame het trillen van de bespanning minder door aan de handgreep. Het aanbod wordt getest en teruggebracht tot twee of drie favoriete rackets. Deze favoriete rackets worden in allerlei situaties getest; van heel gesloten tot en met de wedstrijdsituatie. Ter plekke kunnen met loodstrips nog wat aanpassingen worden gedaan, waarna één racket er uitspringt.

 

Customize & racket tuning
Het derde deel van het Racket-Fit-ABC bestaat uit het uitwerken van alle data tot een passend advies. Dit kan leiden tot het aanpassen van het huidige frame en bespanning of het aanschaffen van een nieuw frame en zelfs tot het laten bouwen van een ‘custom made’ frame. Er kunnen op maat gemaakte rackets gebouwd worden met een onbeperkt aantal specificaties, zelfs met diverse stijfheden. In het geval van Erik zijn er twee nieuwe frames ‘tailer made’ gemaakt en bespannen met een natuurdarmsnaar. Weinig verrassend is dat zijn nieuwe rackets zwaarder zijn dan zijn probleem rackets waren. Omdat Erik een ruime zwaai heeft kan hij het gewicht van het racket gemakkelijk hanteren. Het open (16×19) snarenpatroon maakt dat het balcontact zachter is en in combinatie met de darmsnaar neemt het comfort enorm toe. Erik heeft de competitie klachtenvrij gespeeld. Het aanpassen van het racket is in dit artikel beschreven vanuit het perspectief van een tennisser met armklachten. Maar ook een fitte tennisser zou op deze wijze te werk kunnen gaan om zijn optimale racket te ontdekken. Een groot deel van de clubspelers valt onder de noemer comfortspelers. Een comfortspeler wenst een lage belasting van de arm en de bal moet met weinig kracht versneld kunnen worden. Een buigzaam frame geeft een langer balcontact en daardoor een lagere kracht op de arm als gevolg van de botsing met de bal, en is daardoor geschikter voor comfortspelers. Een zachtere grip kan ook een bijdrage leveren aan het comfort van het frame.

Een snaar met een comfortabele rek karakteristiek, bespannen op een lagere spankracht geeft een langer balcontact en meer balsnelheid. De slijtvastheid van de snaar speelt geen rol. Zoals steeds is de combinatie van de juiste snaar en de juiste spankracht van belang.

Tenslotte
Vergeet de vaak gebruikte stelregel; één keer per week tennissen = één keer per jaar een nieuwe bespanning. Want, niet het aantal keer per week bepaalt hoe vaak een bespanning per jaar vervangen moet worden. Maar het aantal tennisuren in combinatie met de snaarsoort (polyester, synthetic gut, multifilament of natuurdarm) bepaalt hoe vaak per jaar een bespanning vervangen dient te worden!

Bij het tot stand komen van dit artikel is er mede gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Artikelen uit Sport & Spel “Van bespanner tot racket tuner” Website en artikelen USRSA

Een lage spankracht in combinatie met een snaar met een comfortabele rek karakteristiek geeft veel balsnelheid, waardoor weinig kracht nodig is om de bal te retourneren. Omdat een zachtere bespanning meer trilt dan een harde is het gebruik van een trillingdemper aan te bevelen!

Een buigzaam frame zorgt voor en lang balcontact en dus voor een zachte botsing tussen bal en racket, bovendien geeft een buigzaam frame het trillen van de bespanning minder door aan de handgreep. En uiteindelijk uw arm.